Синево киев цена на общий анализ крови

Синево киев цена на общий анализ крови

Синево киев цена на общий анализ крови

Панель общеклинических исследований

  • Формула крові

  • Швидкість осідання еретроцитів

  • Гематологічний аналіз (WBC, RВC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT)

  • Білкові фракції

  • Комплексний гематологічний аналіз (WBC, RBC, Нв, HCT, MCV, МСН, МСНС,PLT) з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові, ШОЕ

  • Група крові, Rh-фактор (пробірка з активатором згортання)

  • Непряма проба Кумбса ( неповні імунні антитіла IgG )

  • Комплексний гематологічний аналіз (WBC, RBC, Нв, HCT, MCV, МСН, МСНС,PLT), лейкоцитарна формула крові, ШОЕ

  • Антитіла до Rh-фактору

  • Визначення імунних антитіл до антигенів еритроцитів чоловіка

  • Гемолізини, антитіла до Rh-фактору

  • Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус

  • Пряма проба Кумбса ( антиеритроцитарні аутоантитіла )

  • Післяопераційний (ЗАК, загальний білок, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, глюкоза)

  • Біохімія мінімальна (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін, тимолова проба, креатинін,сечовина, азот сечовини, загальний холестерин, глюкоза)

  • Біохімія розгорнута: печінкові проби, ниркові проби, тимолова проба, ліпідний комплекс розширений, глюкоза, калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, залізо, альфа-амілаза крові, ЛДГ

Панель общеклинических исследований

  • Загальний aналіз крові без лейкоцитарної формули

  • Загальний aналіз крові без лейкоцитарної формули капілярна кров

  • Кількість тромбоцитів

  • Загальний aналіз крові з лейкоцитарною формулою

  • Загальний aналіз крові з лейкоцитарною формулою капілярна кров

  • Визначення груп крові за системою АВ0 та Rh

  • Загальний aналіз крові з лейкоцитарною формулою та ретикулоцитами

  • Загальний aналіз крові з лейкоцитарною формулою та ретикулоцитами капілярна кров

  • Хірургічний пакет міні(ЗАК з формулою, визначення груп крові за системою АВ0 та Rh,загальний аналіз сечі)

  • Антиеритроцитарні антитіла за системою резус

  • Антиеритроцитарні антитіла до еритроцитів чоловіка

  • ЗДОРОВІ СУГЛОБИ(загальний аналіз крові з формулою,сечова кислота, альбумін, загальний білок, антистрептолізин о, С-реактивний білок, ревматоїдний фактор)

  • Операційний пакет — мінімум(Загальний aналіз крові з лейкоцитарною формулою,глюкоза крові, визначення груп крові за системою АВ0 та Rh,коагулограма,печінкові проби,загальгий аналіз сечі)*Тільки ЗП Ризька

  • № 22:Операційний пакет(Загальний aналіз крові з лейкоцитарною формулою,глюкоза крові, визначення груп крові за системою АВ0 та Rh,коагулограма,реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном, HBs-антиген (кількісний)

  • Антиеритроцитарні антитіла за системою АВ0

1 филиал в Киеве

EUROLAB – лечебно-диагностический комплекс, предлагающий широкий спектр медицинских услуг и в том числе – лабораторную диагностику. Клиническая лаборатория «ЕВРОЛАБ» прошла международную сертификацию, стандарты которой соответствуют передовым Европейским протоколам и подтверждают отменное качество предоставляемых услуг. Кабинеты лаборатории укомплектованы оборудованием ведущих мировых изготовителей, анализы проводятся с использованием надежных расходных материалов и реагентов, обеспечивающих высокую точность результатов еще

Скидка 5%

скидка на весь перечень анализов

Панель общеклинических исследований

  • Общий анализ крови сокращенный (без дифференцировки лейкоцитов , без СОЭ) Метод: проточная цитофлуориметрия Тип материала — кровь с ЭДТА

  • Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

  • Общий анализ крови с ретикулоцитами

  • Группа крови и резус-фактор Подготовка к исследованию: кровь с ЭДТА натощак

  • Группа крови перекрестным методом и резус-фактор (детям от 3-х лет и взрослым) Подготовка к исследованию: кровь с ЭДТА натощак

  • Проба Кумбса непрямая Метод исследования: гелевый тест Подготовка к исследованию: кровь с ЭДТА натощак.

  • Проба Кумбса прямая Метод исследования: гелевый тест Подготовка к исследованию: кровь с ЭДТА натощак.

  • Протеинограмма (белковые фракции) Метод исследования: электрофорез. Подготовка к исследованию: сыворотка натощак, 1 мл.

  • Имунные антитела к эритроцитам по системе Резус Метод выполнения: гелевый тест Подготовка к исследованию: сыворотка, плазма

  • Иммунные антитела по системе АВО к эритроцитам мужа Метод: метод агглютинации Материал: цельная кровь пары

  • Иммунофенотипирование лейкоцитов периферической крови + ОАК Метод исследования: проточная цитофлуориметрия. Подготовка к исследованию: кровь с ЭДТА.

1 филиал в Киеве

Лаборатория СМЦ «Оптима-фарм» – это сочетание высококвалифицированного персонала, реагентики мировых ведущих производителей и современного лабораторного оборудования. Лаборатория имеет аккредитацию и аттестацию, обследования проводятся для детей (от 6-ти месяцев) и взрослых. Направления исследований: клинические, биохимические, молекулярно-генетические, иммунохимические и культуральные. еще

Скидка 10%

скидка на весь перечень анализов

Панель общеклинических исследований

Панель общеклинических исследований

Панель общеклинических исследований

  • Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г)

  • Загальний аналіз крові (12 показників)

  • Група крові (АВ0), резус фактор (Rh)

  • Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ)

  • Антитіла по системі резус (Rh) (непряма проба Кумбса)

  • Антитіла по системі АВ0 (гемолізини)

  • Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл)

  • Пакет №951 «Лабораторний скринінг»: Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Глюкоза (експрес-тест)

  • Пакет №952 «Загальний стан нирок»:Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Креатинін; Сечовина

  • Пакет №76 «Передвакцинаційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Загальний IgE (загальний маркер алергії)

  • Пакет №60 «Білковий обмін»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Загальний білок; Альбумін; Креатинін; Сечовина; Сечова кислота

  • Пакет №987 «Дитячий»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Глюкоза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Кальцій (Ca); Залізо (Fe)

  • Пакет №986 «Здорове волосся»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Цинк (Zn) (плазма гепарин); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH)

  • Пакет №954«Моніторинг анемії»:Загальний аналіз крові (12 показників); Залізо (Fe); Феритин; Трансферин;Фолієва кислота; Вітамін В12

  • Пакет №1 «Діагностика анемії»:Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ,лейкоцитарна формула);Залізо (Fe); Феритин; Трансферин; Фолієва кислота; Вітамін В12; Еритропоетин

  • Кардіогенетика тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортакння крові та ризиком розвитку тромбофілії: F2; F5; F7; F13; FGB; ITGA2; ITGB3; SERPINE1(PAI-1)) плазма ЕДТА,методом ПЛР

1 филиал в Киеве

Современная клинико-диагностическая лаборатория клиники им. Маркова предлагает всем пациентам широкий выбор количественных и качественных лабораторных анализов, квалитативное их проведение и своевременный результат исследований, получить который можно, как в самой клинике, так и дистанционно (e-mail, факс). еще

Скидка 5%

скидка на весь перечень анализов

Панель общеклинических исследований

Панель общеклинических исследований

  • Швидкість осідання еритроцитів, ШОЕ

  • Загальний aналіз крові (ЗАК): 22 параметри (аналізатор)

  • Група крові/Резус-фактор

  • Розгорнутий аналіз крові (Загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула (мікроскопія))

  • Розгорнутий аналіз крові (Розгорнутий ЗАК): 22 параметри (аналізатор), ШОЕ, лейкоцитарна формула (мікроскопія)

Панель общеклинических исследований

  • Формула крові

  • Загальний аналіз крові без формули (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT)

  • Білкові фракції

  • Розгорнутий аналіз крові з формулою крові, ШОЕ (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT+ формула крові+ ШОЕ)

  • Розгорнутий варіант біохімічного обстеження: (Печінкові проби, Ниркові проби№2, Ліпідограма, Мікроелементи, Глюкоза, Альфа-амілаза, Сечова кислота, КФК, ЛДГ)

613252715181614Источник: lab.doc.ua


Добавить комментарий